Skip to content

Maginotlinie

Know more

De Maginotlinie diende tijdens de Tweede Wereldoorlog als verdediging voor Frankrijk en heeft geweldige gevechten gekend. Wat er vandaag van overblijft, is onmiskenbaar historisch erfgoed en vele overblijfselen van dit imposante verdedigingssysteem in de Elzas zijn open voor het publiek.

De Maginotlinie, een indrukwekkend versterkingssysteem

De Maginotlinie was een linie van forten die na de Eerste Wereldoorlog tussen 1928 en 1940 door Frankrijk gebouwd werden langs de Franse grenzen met België, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland en Italië. De constructie gebeurde in opdracht van André Maginot, de toenmalige minister van Oorlog. Dit imposante afweersysteem is een complexe en gevarieerde structuur, die onderverdeeld is over verschillende niveaus en bestaat uit verschillende minder of meer belangrijke bouwwerken, van het bescheiden blokhuis van de buitenpost tot de kolossale ondergrondse forten. De Maginotlinie was tijdens de Tweede Wereldoorlog nu eens in handen van het Franse leger, dan weer bezet door de Duitse troepen. Ze leed tijdens de hevige gevechten die tussen 1940 en 1944 in de streek woedden aanzienlijke schade. Ze werd tijdens de Koude Oorlog gedeeltelijk opnieuw gebruiksklaar gemaakt, totdat ze uiteindelijk achterhaald werd en daardoor haar belang als verdediging verloor. Vandaag nemen de overblijfselen van de Maginotlinie een perfecte plaats in het Franse erfgoed in.

La Ligne Maginot, un imposant système fortifié

La Ligne Maginot est une ligne de fortifications construite par la France à la suite de la Première Guerre Mondiale de 1928 à 1940, le long de ses frontières avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie, sous le mandat d'André Maginot, alors Ministre de la Guerre. Cet imposant système de défense est une construction complexe et hétéroclite, se répartissant sur plusieurs niveaux et comprenant différents ouvrages plus ou moins importants, du modeste blockhaus d'avant-poste à de colossales forteresses souterraines. La Ligne Maginot a été tantôt aux mains de l'armée française, tantôt occupée par les troupes allemandes durant la Seconde Guerre Mondiale. Elle a subi d’importants dégâts lors des violents combats qui ont fait rage dans la région en 1940 et en 1944, puis elle a été en partie remise en état pendant la Guerre Froide, avant de perdre tout intérêt de défense car devenue obsolète. Aujourd'hui, les vestiges de la Ligne Maginot ont parfaitement leur place dans le patrimoine historique français.

  • Type Mémorial
  • Coordonnées SVG 1092,267

Kamperen in de Elzas